www.concellodeames.org

Licitaciones anuladas

reg./pág. | Pág
de 2
anterior 1 2 siguiente

Pág de 2

Fecha de publicación Título del contrato Tipo de contrato Importe total
23-11-2017 ALLEAMENTO DE 6 PARCELAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO SECTOR S-09 RAÍCES-BIDUÍDO DESTINADAS A VIVENDA PROTEXIDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA CONCERTADA Otros Consultar expediente.
14-02-2017 XESTIÓN E IMPARTICIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS AULA CEMIT Servicios 26.250,00 €.
30-11-2016 SERVIZO DE LACERIA, CANCEIRA, RECOLLIDA E INCINERACION DE CADAVERES DE ANIMAIS ABANDONADOS/PERDIDOS Servicios 36.211,34 €.
23-09-2016 SERVIZO DE ESCOLAS CULTURAIS Servicios 20.517,20 €.
19-06-2015 SUBMINISTRO DE 8 VEHICULOS NA MODALIDADE DE RENTING Suministro 249.760,00 €.
reg./pág. | Pág
de 2
anterior 1 2 siguiente

Pág de 2

Concello de Ames

Praza do Concello, 2 - 15220 Bertamiráns - La Coruña - España - Tel.: +34 981 883 002 - Fax: +34 981 883 925