www.concellodeames.org

Información de licitación

Expediente Nº: 2017/C003/000006

Referencia en el perfil: AMES/2017/000012
Fecha de publicación: 10-08-2017 09:24:24
Fecha de aprobación del expediente: 28-07-2016
Estado de la licitación: Formalizada

Epígrafe
Contenido
Entidad adjudicadora Concello de Ames
Órgano de contratación Xunta de Goberno Local
Contacto
Dependencia Departamento de Contratación
Domicilio Plaza do Concello, 2
Localidad y código postal Bertamirans-Ames ( Coruña (La) ), 15220
Teléfono +34 981 883 002
Telefax +34 981 884 929
Correo electrónico secretaria@concellodeames.org
Tipo de contrato Obras
Descripción CONSTRUCCIÓN E URBANIZACIÓN DA BEIRARRÚA OESTE DA TRAVESÍA DO PORTO E ACCESO Ó PARQUE PÚBLICO E Ó IES TREITO RÚA DO BUXO-APARCADOIRO DO CENTRO DE SAÚDE. O MILLADOIRO. AMES
Plazo de ejecución (o de entrega) Ver pregos
Tramitación Ordinaria
Procedimiento Abierto
Presupuesto base de licitación Importe neto 321.825,13 €.  IVA ( 21% ).  Importe total 389.408,41 €.
Importe de adjudicación Importe neto 203.300,00 €.  IVA ( 21% ).  Importe total 245.993,00 €.
1. Entidad adjudicadora
a) Entidad (Organismo) Concello de Ames
+ Órgano de contratación de la entidad Xunta de Goberno Local
b) Dependencia que tramita el expediente Departamento de Contratación
c)   Número de expediente 2017/C003/000006
d)   Dirección de Internet del perfil de contratante http://perfildecontratante.concellodeames.org
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato Obras
b) Descripción CONSTRUCCIÓN E URBANIZACIÓN DA BEIRARRÚA OESTE DA TRAVESÍA DO PORTO E ACCESO Ó PARQUE PÚBLICO E Ó IES TREITO RÚA DO BUXO-APARCADOIRO DO CENTRO DE SAÚDE. O MILLADOIRO. AMES
g) Medio de publicación del anuncio de licitación En el Perfil de Contratante y en el B.O.C.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación Perfil de Contratante: 10-08-2017
B.O.C.: 10-08-2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación Ordinaria
b) Procedimiento Abierto
4. Presupuesto base de licitación
a)    Importe neto 321.825,13 €.  IVA ( 21% ).  Importe total 389.408,41 €.
5. Formalización
a) Fecha 27-11-2017
b) Contratista MARTÍNEZ MONTES E HIJOS SL
c) Importe o canon de adjudicación Importe neto 203.300,00 €.  IVA ( 21% ).  Importe total 245.993,00 €.
Información sobre el proceso de licitación
Publicación del anuncio de licitación en Boletines
Fecha de finalización de recepción de ofertas 05/09/2017
Fecha de apertura de ofertas 25-09-2017
Publicación de la formalización en boletines
Órganos de valoración de ofertas Indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

Ver pregos
Documentos relativos a este expediente
Fecha de publicación Documento Descarga Sello de tiempo de publicación Firma digital
10-08-2017 09:23:04 Anuncio de licitación (Perfil) Sello de tiempo  
10-08-2017 09:24:45 Pliego de cláusulas administrativas:
Prego cláusulas administrativas
Prego cláusulas administrativas Sello de tiempo  
10-08-2017 09:25:38 Pliego de prescripciones técnicas:
Prego prescricións técnicas
Prego prescricións técnicas Sello de tiempo  
10-08-2017 13:37:32 Documentación complementaria:
PROXECTO TÉCNICO
PROXECTO TÉCNICO Sello de tiempo  
20-09-2017 15:10:46 Apertura Oferta Economica Apertura Oferta Economica Sello de tiempo  
29-09-2017 12:29:05 Acta documentación administrativa Acta documentación administrativa Sello de tiempo  
13-10-2017 13:43:13 Acta apertura ofertas económicas Acta apertura ofertas económicas Sello de tiempo  
13-10-2017 13:44:35 Acordo Clasificación XGL Acordo Clasificación XGL Sello de tiempo  
20-11-2017 14:32:23 Acta estudo documentación clasificado 1º lugar Acta estudo documentación clasificado 1º lugar Sello de tiempo  
21-11-2017 11:53:00 Adxudicación XGL Adxudicación XGL Sello de tiempo  
21-11-2017 11:56:54 Anuncio de adjudicación Sello de tiempo  
28-11-2017 13:54:19 Anuncio de formalización (Perfil) Sello de tiempo  
28-11-2017 13:56:33 Contrato Contrato Sello de tiempo  

Compartir: twitter facebook meneame digg fresqui myspace technorati google wikio yahoo

Concello de Ames

Praza do Concello, 2 - 15220 Bertamiráns - La Coruña - España - Tel.: +34 981 883 002 - Fax: +34 981 883 925