www.concellodeames.org

Licitaciones abiertas

búsqueda avanzadabúsqueda avanzada imprimirimprimir
reg./pág. | Pág
de 2
anterior 1 2 siguiente

Pág de 2

Entidad Fecha de publicación Título del contrato Tipo de contrato Fecha final recepción de ofertas Importe total
Concello de Ames 14-12-2017 ADXUDICACIÓN CONCESIÓN NICHOS, TUMBAS, PANTEÓNS E COLUMBARIOS Otros 30/11/2017 Consultar expediente.
Concello de Ames 12-12-2017 PAVIMENTACIÓN VIAIS NO NÚCLEO DE CAROUBÁNS (COVAS) Obras 07/01/2018 32.317,95 €.
Concello de Ames 23-11-2017 ALLEAMENTO DE 6 PARCELAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DO SECTOR S-09 RAÍCES-BIDUÍDO DESTINADAS A VIVENDA PROTEXIDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA CONCERTADA Otros 19/12/2017 Consultar expediente.
Concello de Ames 17-11-2017 CAMIÑO DE POUSADA Á CAPELA DE SAN XOANCIÑO (AMES) E OUTRO Obras 13/12/2018 52.061,36 €.
Concello de Ames 13-11-2017 SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNS DE VOZ (FIXA E MOBIL) Servicios 05/01/2018 270.000,10 €.
reg./pág. | Pág
de 2
anterior 1 2 siguiente

Pág de 2

Concello de Ames

Praza do Concello, 2 - 15220 Bertamiráns - La Coruña - España - Tel.: +34 981 883 002 - Fax: +34 981 883 925